Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Ödeshög och Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1994-02-11. Det finns flera olika verksamheter i Östergötlands län som är ett stort län. Ödeshög där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening ska trivas.

Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Ödeshög så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningens ändamål är att initiera och driva samverkan mellan företag i Ödeshög i syfte att främja medlemsföretagens ekono- miska utveckling, näringslivsklimat och sysselsättning i Ödes- hög.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening inte är momsregistrerat.

Idag är Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Ödeshög.

Vill man komma i kontakt med Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0144-31080.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bergqvist, Carl Svante -Kenell, Lars Peter.

De som är på något sätt har med Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening är Bergqvist, Carl Svante som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallin, Per Christer Hjalmar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Maria Carolina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsten, Anna Linda som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Kenell, Lars Peter som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Leek Strelin, Laila C Veronica som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotWahlqvist, Lars Anders Lennart som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Ösam Ödeshög Samverkan Ekonomisk förening har 716426-3639 som sitt organisationsnummer.