HSB Bostadsrättsförening Vättern i Ödeshög

Östergötlands län

Information

I Ödeshög finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Vättern i Ödeshög. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Vättern i Ödeshög i Östergötlands län. Ödeshög är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1943-11-22 så har HSB Bostadsrättsförening Vättern i Ödeshög varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Vättern i Ödeshög och det finns fler bolag som är det i Ödeshög.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Vättern i Ödeshög så kan man gör det genom att posta ett brev till Mjölbyv. 9, 599 31, Ödeshög. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Vättern i Ödeshög så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Birgersson, Eivor Anna-Lisa som är född 1925 och har titeln Ordinarie ledamot, Israelsson, Jan-Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Svenningsson, Pär Magnus som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilén Eriksson, Maria Elisabeth som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Birgersson, Eivor Anna-Lisa -Israelsson, Jan-Erik -Svenningsson, Pär Magnus -Wilén Eriksson, Maria Elisabeth .

HSB Bostadsrättsförening Vättern i Ödeshög har 723000-0387 som sitt organisationsnummer.