Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Ödeshög som är den kommunen där Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening finns. I Ödeshög så finns det många olika Ekonomisk förening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening har haft sedan 2001-01-16. Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening har funnits sedan och 2001-01-16 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Jonshult , 599 92, Ödeshög men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0144-20079.

Ödeshög arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening har idag 769606-0271 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Stellan Thagesson eller Lena Silfver var för sig. är den som för stunden ansvarar för Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: * att samverka i föreningen vid produktion och förädling av produkter från jord- och skogsbruk samt trädgårdsnäring * att samverka i föreningen vid inköp av förnödenheter och maskinutnyttjande för medlemmarnas verksamhet * att samverka i föreningen vid försäljning distribution och marknadsföring av medlemmarnas produkter * medlemmarna ska verka under en gemensam kvalitetsnorm.

I Holavedens Handel Hus, ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Erixon, Nils Patrik som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Gomér, Per Johan som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Carl-Evert som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Silfver, Lena Margareta som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Tagesson, Karl Uno Stellan som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Dalhög, Sten Hugo Valter som är född 1947 och har titeln SuppleantKarlsson, Dagmar Ingeborg Maria som är född 1946 och har titeln Suppleant, Nilsson, Eva Marianne som är född 1951 och har titeln Suppleant, .