Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Ödeshög. Det är nämligen den kommunen som Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 2007-01-04. Men sedan 2007-03-15 så har Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till St. Skräddarp, 599 92, Ödeshög. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Ödeshög arbetar för att företag som Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening. Det finns flera företag i Östergötlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom begagnande av föreningens tjänster. Föreningen skall därvid till lägsta möjliga priser tillhandahålla sina medlemmar bredbandsfunktionen.

Firmatecknare för Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening och det är följande personer, Davidsson, Arne Per Alvar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Jan-Olof Erik som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Per Anders Karl som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan Ingemar som är född 1964 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Skräddarp o Frätsabola bredband, ekonomisk förening är 769615-8182.