Johanssons Lantbruk i Glänås AB

Östergötlands län

Information

Johanssons Lantbruk i Glänås AB hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Ödeshög som är den kommunen där Johanssons Lantbruk i Glänås AB finns. I Ödeshög så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Johanssons Lantbruk i Glänås AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Johanssons Lantbruk i Glänås AB har haft sedan 1994-01-01. Johanssons Lantbruk i Glänås AB har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Johanssons Lantbruk i Glänås AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Fabriksv. 17, 599 33, Ödeshög men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0142-71028.

Ödeshög arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Johanssons Lantbruk i Glänås AB Privat, ej börsnoterat.

Johanssons Lantbruk i Glänås AB har idag 556398-7550 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Johanssons Lantbruk i Glänås AB

Bolaget skall bedriva lantbruk, entreprenad inom åkeribranschen, entreprenad inom jordbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Johanssons Lantbruk i Glänås AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Bror Kenneth som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sonja som är född 1950 och har titeln Suppleant, Furland, Hans Gunnar som är född 1953 och har titeln Revisor, Furlands Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .