Ödeshögsbostäder Aktiebolag

Östergötlands län

Information

I Ödeshög finns det ett Aktiebolag som heter Ödeshögsbostäder Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Ödeshögsbostäder Aktiebolag i Östergötlands län. Ödeshög är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Ödeshögsbostäder Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1996-01-01 och det finns flera bolag som är det i Östergötlands län.

Sedan 1995-02-10 så har Ödeshögsbostäder Aktiebolag varit registrerat och sedan 1995-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Ödeshögsbostäder Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Ödeshög.

Vill man komma i kontakt med Ödeshögsbostäder Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Klubbg. 2, 599 31, Ödeshög. Vi ni istället prata med Ödeshögsbostäder Aktiebolag så kan ni göra det på 0144-35037.

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Ödeshögs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget skall vidare ombesörja förvaltning och skötsel av kommunens fasta egendom som överlämnas att utföras av bolag. Likvideras tillgångarna skall dess behållna tillgångar tillfalla Ödeshögs kommun att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Svensson, Sven Lennart som är född 1947 och har titeln Extern VD, Widegren, Hans Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Fredriksson, Jan Ola som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Gustav som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Inge Tomas som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlström, Tomas Robert som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamotApelklint, Arne som är född 1945 och har titeln Suppleant, Bäck, Lars Weine Håkan som är född 1959 och har titeln Suppleant, Lago Berg, Gudrun Helena som är född 1958 och har titeln SuppleantSandberg, Östen Rune Ingemar som är född 1939 och har titeln SuppleantSvensson, Lars Roland som är född 1940 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorRosén, Sven Erik som är född 1945 och har titeln RevisorssuppleantAgefjäll, Siv Karin Anita som är född 1961 och har titeln HuvudansvarigrevisorBergqvist, Carl Svante som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorGauffin, Kjell-Åke Christoffer som är född 1951 och har titeln LekmannarevisorGreck Flink, Göta Maria som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorssuppleantGustafsson, Jan-Olof Erik som är född 1961 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fredriksson, Jan Ola -Svensson, Sven Lennart -Widegren, Hans Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Ödeshögsbostäder Aktiebolag har 556508-4646 som sitt organisationsnummer.